BẢNG GIÁ QUAY PHIM CHỤP HÌNH

BẢNG GIÁ CHỤP HÌNH – QUAY PIM

CHỤP HÌNH CƯỚI TRUYỀN THỐNG :      1.5tr/ngày         QUAY PHIM PHÓNG SỰ CƯỚI : 4.5tr/ngày


CHỤP HÌNH CƯỚI TRUYỀN THỐNG :        900k/buổi       QUAY PHIM PHÓNG SỰ CƯỚI : 3.5tr/buổi


CHỤP HÌNH PHÓNG SỰ CƯỚI  :                     2.5tr/ngày              QUAY PHIM  CƯỚI  HD: 2.5tr/ngày


CHỤP HÌNH PHÓNG SỰ CƯỚI  :                     1.5tr/buổi               QUAY PHIM  CƯỚI  HD: 1.5tr/buổi


CHỤP HÌNH SỰ KIỆN CHUYÊN NGHIỆP  :  1.5tr/buổi              QUAY PHIM  CƯỚI  RA DVD: 1.5tr/ngày


CHỤP HÌNH HỘI NGHỊ CHUYÊN NGHIỆP  :1.5tr/buổi            QUAY PHIM  SỰ KIỆN HD: 2.5tr/ngày


CHỤP HÌNH PHÓNG SỰ SINH NHẬT  :          1tr/buổi               QUAY PHIM  HỘI NGHỊ HD: 2.5tr/ngày


CHỤP HÌNH PHÓNG SỰ THÔI NÔI  :              1tr/buổi               QUAY PHIM  SINH NHẬT: 1.2tr/buổi


CHỤP HÌNH GIAO FILE VÀ CHỤP HÌNH TÍNH THEO TẤM HÌNH QUÝ KHÁCH TỰ LỰA CHỌN DỊCH VỤ PHÙ HỢP

TẤT CẢ SẢN PHẨM QUAY PHIM VÀ CHỤP HÌNH ĐỀU QUA CHỈNH SỮA CHO ĐẸP SAU ĐÓ GIAO CHO KHÁCH HÀNG.